akışkanlar mekaniğinin mineral işleme endüstrisinde uygulanması