bakır cevheri öğütme tesisinde güvenli çalışma uygulamaları